Svar fra Skanfil Auktioner

Efter vores advarsel, den 2. juni, om forsøg på salg af privat fremstillede Thule nytryksark på Skanfil Auktioner, har vi fået oplyst at der er sket en beklagelig fejl ved beskrivelse og salg af disse ark.
Da indleverer af disse lot, kan være uvidende om fremkomsten af disse ark, har FFF tilbudt at bidrage med en korrekt beskrivelse af disse lot, der udelukkende er fremstillet for egen vindings skyld, til skade for Røde Kors og samlerne.

Auktioner

Auktionsnyt – advarsel til vore medlemmer.

Sælger:  Skanfil Auktioner.

FFF har fået en del henvendelser omkring fortsat salg af privat fremstillet makulatur til Thule mærkerne fra Grønland, omtalt i Frimærkesamleren nr. 2016-6, og tidligere samme år i Carl Aage Møller “sagen”, hvor Bruun Rasmussen returnerede samme type materiale da de ikke ønskede at lægge navn til denne form for hvidvaskning.

Beskrivelsen af materialet er ikke korrekt.

Mærkerne har følgende lot. numre:

1704297 startpris  kr. 1.000,-
1704299 startpris  kr. 1.800,-
1704046 startpris  kr. 1.800,-
1691398 startpris  kr.    500,-
1703741 startpris  kr. 1.800,-
1704049 startpris  kr. 1.500,-

 

 

 

 

 

 

Torsdag den 18. maj holder FFF dagklub møde

Nye mødedage er på torsdage.

Torsdag den 18 . maj holder FFF dagklub møde fra kl. 12:15 til ca. kl. 15:00.

Vi mødes og bytter og der vil være en lille auktion med spændende materiale fra nær og fjern. Der vil være hygge og samvær, med mulighed for kaffe og hjemmebag.

Gæster er velkomne på VOC Gl. Jernbanevej 25, 2. sal, 2500 Valby

Møderækken fortsætter den 1. 15. og 29 juni.

8. juni afholdes en sommerfrokost, mod tilmelding og betaling af kr. 25.

1. maj FFF Dag & Aftenklub holder møde

Mandag den 1. maj afholder FFF dagklub møde fra kl. 12:30, hvor vi kan bytte, byde på auktion, og nye en kop kaffe med hjemmebag i kammeratlig samvær.

19:30 FFF aftenklub afslutter møderækken, med evaluering af de afholdte aktiviteter, foredrag, kurser mv. og en oversigt over efterårets foredrag og aktiviteter.

Vi starter med spisning kl. 18:30, deltagerpris kr. 30,- for 3 stykker smørrebrød og en øl (tilmelding senest søndag den 30. april)

Dørene åbnes kl. 18:30 og gæster er velkomne..

24. april FFF aftenklub holder møde

Mandag den 24 april afholder FFF årets klubkonkurrence, og der der er mulighed for at bytte og byde på Martins auktion.

Temaet for årets klubkonkurrence er “Tidligere europæiske Kolonier”, og Preben har sikret pæne præmier til vinderne.

Dørene åbnes kl. 18:30 og gæster er velkomne.

4. april Tysklandgruppen holder møde

I aften holder Tysklandgruppen møde, i VOC`s lokaler i kantinen 1. sal

På sidste møde aftalte vi, at afholde næste møde tirsdag den 4. april klokken 19,00 i kantinen på VUC.

Holger Vilstrup vil omtale tysk censur under 2. verdenskrig samt præsenterer frimærker fra tysk besættelse af områderne i Østeuropa. Fortsættelse af Frederiks spændende indlæg om danskere i tysk tjeneste.

Mødet er rykket til datoen 4. april, da 3. mandag i april måned er 2. påskedag.

Hvis I har venner, der samler Tyskland, så inviter dem meget gerne med til en af vore mødeaftener.

Gæster er velkomne.

Fællesudtalelse

Status

 

Fællesudtalelse

Danmarks Filatelist Forbund, Samarbejdende Frimærke Klubber og Frederiksberg Frimærke Forening har indgået en aftale på vegne af de tilknyttede foreninger og medlemmer, der samlet udgør den største del af den organiserede filateli i Danmark.

Det er FFF,s håb, at denne aftale vil sætte sig varige spor, og vores fælles energi fremadrettet bliver brugt på en konstruktiv udvikling af dansk filateli, til glæde for de enkelte klubber og dets medlemmer.

Læs fælles udtalelse her: Fællesudtalelse

Læs DFH,s etiske retningslinjer her: Etiske retningslinjer for DFH

3. april FFF dag – & aftenklub holder møde

 

Mandag den 3. april. 

Vi mødes i dagklubben kl. 12:30, til bytning, snak, auktion og hyggelig samvær omkring en kop kaffe med hjemmebag.

Mandag den 3. april holder FFF aftenklub møde med bytte, Forerdrag og auktion.

Johnny Speich vil fortælle om “Dansk Vestindiske provisorier”.

Dørene åbnes kl. 18:30 og gæster er velkomne.

27. marts afholdes FFF generalforsamling

FFF generalforsamling 2017. 

Den 27 marts afholdt FFF sin årlige generalforsamling, hvor der var en stor opbakning til bestyrelsen og de aktiviteter der arbejdes med. Formand og bestyrelsen blev genvalgt. Referat lægges på hjemmeside og bringes i forkortet form i næste nummer af Frimærkesamleren.

 

FFF 2016 årsregnskabet

FFF kan igen i år fremlægge et godt årsregnskab på årets generalforsamling den 27. marts 2017. Et samlet driftsoverskud på kr. 14.824,- og kapitalindkomst på kr. 94.292,- giver et samlet overskud på kr. 109.116,-  og en egenkapital på kr. 1.312.513,-.
Tak til alle der har bidraget til dette resultat.

2016 FFF årsregnskab 001

2016 FFF årsregnskab 002