Nyt medlem?

 

Alle er velkomne som medlemmer i FFF.

Er du evt. interesseret i at blive medlem, er du velkommen som gæst  nogle gange i dagklubben eller til et par mandagsmøder, så du kan opleve stemningen og indholdet i vores møder, før du beslutter dig.

Et fuldt medlemskab koster kr. 400,- årligt i kontingent, hvis du er bosiddende på Sjælland. Det giver adgang til alle vore aktiviteter, og du modtager bladet Frimærkesamleren 6 gange årligt.

Bor du uden for Sjælland, er kontingentet for fuldt medlemsskab kr. 300,- årligt.

Du kan også  blive bladmedlem, med begrænsede rettigheder i FFF. Det koster kr. 175,-  det første år, og  derefter kr. 250,- årligt. Som navnet antyder, får du bladet Frimkærkesamleren 6 gange årligt.

Hvis du melder dig ind i perioden mellem 1. april  og  1. november, betaler du kun halvt kontingent for det første kalenderår.

Oplysninger om vores vedtægter og vores bestyrelse kan du finde under dette punkt i Om FFF.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os på mail  fp@fpstamps.dk  eller tlf. 44443412, hvis du har  spørgsmål eller brug for flere oplysninger.

Mødestederne for vores aktiviteter finder du under punktet ”kalender – steder”.