Kalender

0

27. marts 2017

Dato/Tid Begivenheder
27/03/2017
19:30 - 21:30
27. marts FFF generalforsamling
VOC – Valby, Valby

FFF generalforsamling 2017. 

I ht. til § 9 i foreningens vedtægter, indkaldes til ordinær
generalforsamling, mandag den 27. marts i VOC på Gammel
Jernbanegade 25, 2500 Valby.
 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Aflæggelse af regnskab for året 2016.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg til bestyrelsen i h. t. vedtægterne.
  Formand, Flemming Petersen er på valg.
  3 bestyrelsesmedlemmer er på valg,
  Finn Bjerregaard, Per Fæster
  Sørensen, og Lars Boel-Kjær.
 8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
  Charlotte Hohenhaus er på valg.
 9. Valg af 1 revisor.
  Willy Schwaner er på valg
 10. Valg af 1 revisorsuppleant.
  Flemming Jensen valgt til 2018.
 11. Eventuelt

d) Tale- og stemmeret på generalforsamlingen
har kun medlemmer, der har betalt kontingent
inden udgangen af februar måned.

 Regnskab er lagt på forsiden.

3. april 2017

Dato/Tid Begivenheder
03/04/2017
12:30 - 21:30
3. april, FFF dag- & aftenklub holder møde
VOC – Valby, Valby

Vi mødes i dagklubben kl. 12:30, til bytning, snak, auktion og hyggelig samvær omkring en kop kaffe med hjemmebag.

Mandag den 3. april holder FFF aftenklub møde med bytte, Forerdrag og auktion.

Johnny Speich vil fortælle om “Dansk Vestindiske provisorier.

Dørene åbnes kl. 18:30 og gæster er velkomne.

 

4. april 2017

Dato/Tid Begivenheder
04/04/2017
19:00 - 21:00
4. april FFF Tysklandgruppen holder møde
VOC – Valby, Valby

På sidste møde aftalte vi, at afholde næste møde tirsdag den 4. april klokken 19,00 i kantinen på VUC.

Holger Vilstrup vil omtale tysk censur under 2. verdenskrig samt præsenterer frimærker fra tysk besættelse af områderne i Østeuropa. Fortsættelse af Frederiks spændende indlæg om danskere i tysk tjeneste.

Mødet er rykket til datoen 4. april, da 3. mandag i april måned er 2. påskedag.

Hvis I har venner, der samler Tyskland, så inviter dem meget gerne med til en af vore mødeaftener.

10. april 2017

Dato/Tid Begivenheder
10/04/2017
18:30 - 21:30
10. april, FFF aftenklub holder møde.
VOC – Valby, Valby

Mandag den 10. april holder FFF aftenklub møde med bytte, foredrag og aktion.

Max Meyer & Martin Christiansen vil fortælle om, “Vinger over Stillehavet”.

Dørene åbnes kl. 18:30 og gæster er velkomne.

24. april 2017

Dato/Tid Begivenheder
24/04/2017
18:30 - 21:30
24. april FFF aftenklub afvikler årets klubkonkurrence
VOC – Valby, Valby

Mandag den 24 april afholdes årets klubkonkurrence, der er mulighed for at bytte og byde på Martins auktion.

Temaet for årets klubkonkurrence er “Tidligere europæiske Kolonier”.

Dørene åbnes kl. 18:30 og gæster er velkomne.

1. maj 2017

Dato/Tid Begivenheder
01/05/2017
12:30 - 21:30
1. maj FFF dag & aftenklub afholder møde
VOC – Valby, Valby

Mandag den 1. maj afholder FFF dagklub møde fra kl. 12:30, hvor vi kan bytte, byde på auktion, og nye en kop kaffe med hjemmebag i kammeratlig samvær.

FFF aftenklub afslutter møderækken, med evaluering af de afholdte aktiviteter, foredrag, kurser mv. og en oversigt over efterårets foredrag og aktiviteter.

Dørene åbnes kl. 18:30 og gæster er velkomne..