27. marts FFF generalforsamling

Indlæser kort...

Dato/Tid
Dato(er) - 27/03/2017
19:30 - 21:30

Sted
VOC - Valby

Kategori(er)


FFF generalforsamling 2017. 

I ht. til § 9 i foreningens vedtægter, indkaldes til ordinær
generalforsamling, mandag den 27. marts i VOC på Gammel
Jernbanegade 25, 2500 Valby.
 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Aflæggelse af regnskab for året 2016.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg til bestyrelsen i h. t. vedtægterne.
  Formand, Flemming Petersen er på valg.
  3 bestyrelsesmedlemmer er på valg,
  Finn Bjerregaard, Per Fæster
  Sørensen, og Lars Boel-Kjær.
 8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
  Charlotte Hohenhaus er på valg.
 9. Valg af 1 revisor.
  Willy Schwaner er på valg
 10. Valg af 1 revisorsuppleant.
  Flemming Jensen valgt til 2018.
 11. Eventuelt

d) Tale- og stemmeret på generalforsamlingen
har kun medlemmer, der har betalt kontingent
inden udgangen af februar måned.

 Regnskab er lagt på forsiden.