5. december FFF- Dag- & Aftenklub holder møder

Mandag den 5. december.

12:30 til ca. 15:00. Vi mødes i dagklubben for at finde nye ting til samlingen, hjælpe andre, deltage i auktionen, samt nye en kop kaffe med hjemmebag.

19:30 til 21:30 Vi mødes i FFF – Aftenklub, afholder årets julebanko.
Der er købt præmier til alle, men de små numre fordeler disse efter egne regler.
Adgangsbilletter til kaffe og kage købes på mødeaftenerne, har du ikke nået at få købt en billet kan du kontakte os på tlf. 44 44 34 12, da vi har nogle få stk. tilbage.

Gæster er velkomne

Dørene åbnes kl. 18:30

21. november FFF Dag- & Aftenklub holder møder

12:30 til ca. 15:00. Vi mødes i dagklubben for at finde nye ting til samlingen, hjælpe andre, deltage i auktionen, samt nye en kop kaffe med hjemmebag.

19:00 mødes Tysklandgruppen: Mødet 21. november kl. 19,00 vil omhandle Saargebiet og Saarland. Udgangspunktet er lidt anderledes end ved tidligere møder, da dette sker via computer og tager udgangspunkt i de plancher der blev vist i forbindelse med foredraget i september om Saargebiet og Saarland. Så må vi vurdere, om det er en god “arbejdsform”.

Vores møde i december finder sted tirsdag den 13. december kl. 16,00 hos Christies Stamps ved Tobias Fleischer, Bernard Bangs Allé 24, kælderen.

19:30 til 21:30 Vi mødes i FFF – Aftenklub, til åbent byttemøde. Find nye ting til samlingen, hjælp andre med at udbygge deres samling. Pluk i restsamlinger, dublethæfter mv.

Gæster er velkomne

Dørene åbnes kl. 18:30

Frimærke, Brev & Postkort Messe 2016

2016-karl-ove-rostvoldÅrets frimærkemesse og udstillingen Nordatlantex 2016 er nu afsluttet, og arrangører og udstillere har udtrykt stor tilfredshed med begge arrangementer. Udstillingen var et slaraffenland for Færø samlerne, der ikke tidligere har set så stort et antal af udstillede samlinger. På billedet ses Sólrun Løkke Rasmussen der åbnede udstillingen “Nordatlantex 2016”, Lars Løkke Rasmussen, Færøernes postdirektør Svanbjørg Manai og udstillingsansvarlig Flemming Petersen fra Frimærkesamleren. (foto af Karl Ove Rostvold)


Lørdag kl. 10:00 åbnes “Frimærke, Brev & Postkort Messe 2016” og udstillingen “Nordatlantex 2016”.

De første 200 der møder frem til åbningen vil modtage en gratis årsmappe fra det færøske postvæsen.

På FFF standen på 2. sal, vil Karlo Lindskogs helforfalskninger blive vist for første gang, og samtidig vises Thule mærker fremstillet ved misbrug af originalklicheer.

Udstillingen åbnes af Sólrun Løkke Rasmussen og postdirektør Svanbjørg Manai fra Postverk Føroya.

plakat-1

 

 

26. September Mandag aften møde

Mandag den 26. september.

Bent Kampmann Sørensen kommer og fortæller om sin danmarks samling 1851-1933. Frimærkerne er opsat i rækkefølge efter levering fra trykkeriet. Samlingen er udbygget med varianter, forsendelser og stempler (bl.a. 2 stk. Søllested mærker !!)

Dørene åbnes kl. 18:30

Der kan byttes, og aftenen afsluttes med Martins auktion.

Gæster er velkomne.

19. september FFF Dag- og aftenklub holder møder

12:30 til ca. 15:00. Vi mødes i dagklubben for at finde nye ting til samlingen, hjælpe andre, deltage i auktionen, samt nye en kop kaffe med hjemmebag.

19:00 mødes Tysklandgruppen, og ser nærmere på 1945/46 lokaludgaverne. Tag venligst noget materiale med fra dette spændende og svære område. Nye gæster velkomne.

19:30 til 21:30 Vi mødes i FFF – Aftenklub, til åbent byttemøde. Finde nye ting til samlingen, hjælp andre med at udbygge deres samling. Pluk i restsamlinger, dublethæfter mv.

Gæster er velkomne

Dørene åbnes kl. 18:30

Utakkede Thule Mærker

Kære Grønlandssamlere, jeg har i mere end 15 år fortalt og skrevet om privat misbrug af klicheer, hvilket også kan læses i  AFA katalogerne. Til trods for dette forsøges der, nu igen, at få solgt nogle af disse private ”tryk”, som den ægte vare, og tilmed med nyere ”fejlfri” Carl Aage Møller, Bundes Prüfer attester.

Bruun Rasmussen har oplyst at lot nr. 4598 og 4599 fra auktion nr. 1636,  vil blive trukket tilbage, til trods for fejlfri attest, som de jo bør kunne stole på. 

Helarksæt var sat til opråbs pris på kr. 5.000,-

Attesten oplyser:
Nytryk af 1910 udgaven. To oplysninger der begge er forkerte.
Der nævnes at arkene er trykt i 1979 eller tidligere?
Klicheerne skulle efterfølgende være blevet destrueret, hvilket ikke er korrekt?

Almen viden fra AFA:
AFA Special nævner, at disse mærker er fremstillet ved misbrug af de originale klicheer.
Eric Wowern har benyttet følgende tekst i sine attester, ”mærkerne er fremstillet ved brug af originale klicheer”.

Historie:

Klicheerne blev udlånt af Knud Rasmussens familie, til Røde Kors, og benyttet til fremstilling af nogle private Røde Kors miniark.

I brev til Grønlands Postvæsen, dateret den 20. oktober 1985 nævner Eric V. Wowern: Klicheerne er købt af Robert Bechsgaard, der har en køber til disse. (Peer Lorentzen)

Post Greenland tilbydes at købe klicheerne, og deltage i et større gennemarbejdet million projekt. Det nævnes at et køb af klicheerne ville medføre, at der nu kunne fremstilles officielle nytryk af Thulemærkerne.

Post Greenland takker nej til dette tilbud.

Peer Lorentzen bliver i 1990, erne orienteret om, at klicheer har være misbrugt til privat fremstilling af et stort oplag utakkede helark, der forsøges solgt med ”attester” til samlerne.  Peer Lorentzen, kendte intet til dette, og vælger at aflevere klicheerne til postmuseet.
Museumsinspektør Erik Jensen takker i brev af den 6. juli 1999 for 244 stk. løse klicheer.  (Jour nr. b-145).

Hilsen
Flemming Petersen

5. september FFF Dag- & Aftenklub

Bestyrelsen glæder sig til at se jer igen mandag den 5. september. 

Vi har lige afsluttet vores deltagelse i Valby Dagene, talte med mange samlere, og fik 3 nye medlemmer. Tak til de aktive for deltagelse i FFF standen.

13:00 til 16:00, vi mødes i dagklubben for at finde nye ting til samlingen, hjælpe andre, deltage i auktionen, samt nye en kop kaffe med hjemmebag.

19:30 til 21:30, vi mødes i FFF Aftenklub, for at finde nye ting til samlingen, hjælpe andre og fortælle om sommerens fund. Aftenen starter med en nyheds orientering og afsluttes med Martins auktion.

Gæster er velkomne

Dørene åbnes kl. 18:30

Mandags Dagklub

FFF – Dagklub

På baggrund af en stor interesse for vores dagklub, har vi besluttet at fortsætte den aktivitet igennem sommeren, på VOC GL. Jernbanevej 25 2. sal i Valby.

Mødetidspunkt  kl. 12:15 til 15:00.

Mødedage:

23/5 – 6/6 – 20/6 – 18/7 – 1/8 – og 5/9.

Kontaktperson Steinar Hansen tofteryd@hotmail.com el. 30250142