17. september, møder i aftenklubben

FFF afholder møder i aftenklubben, hvor der er åben byttedag mv.

Tyskland gruppen mødes, hvor Holger Vilstrup vil fortælle om Michel`s nye prisfastsættelsessystem.

Nordatlant gruppen mødes, hvor vi bl.a. gennemgår på nyt indenfor Amerikanerudgaven.

Stålstikgruppen mødes.

Estland gruppen mødes.

Dørene åbnes kl. 18:30, og møder begynder off. kl. 19:30
Gæster er velkomne

                                             Sæt allerede nu “X” i kalenderen

Mandag 10 september holder aftenklubben møde

Mandag den 10. september holder aftenklubben møde med bytte, foredrag. Den normale auktion efter foredraget kan nu benyttes til bytte og anden social samvær.

Johnny Speich vil fortælle om de tyske kolonier. (1. del)

Aftenen vil være uden den traditionelle auktion, med mere tid til bytte og samvær.

Dørene åbnes kl. 18:30 og gæster er velkomne.

FFF- Auktioner nyt.

Nyhed:

Preben Jørgensen overtager FFF auktionerne efter Martin Christiansen.

Der afholdes kun auktion på første mødeaftenen i hver måned, og lot sælges ikke under limit prisen.

Kontakt:

Tlf. 23833110 el. mail. scanshow@email.dk

Har du /I noget som kan bruges på vores auktioner, ring eller send en mail.

Vi har plads til mange lots den første mødeaften.

FFF dagklub holder ikke sommerferie.

FFF aftenklub har holdt sit sidste møde i forårssæsonen, og bestyrelsen ønsker alle en god sommer.

FFF Tysklandgruppen mødes 14. juni kl. 19:00 Bernhard Bangs Allé 24 i kælderen.

FFF Dagklub fortsætter med sommer møder kl. 13:00 til 15:00 følgende dage:

31. maj.
7. juni sommerfrokost tilmelding og mod en mindre betaling.

14.juni.

21. juni.

28. juni.

2. august.

6. august.

30. august.


Går du med tanker om at arbejde med frimærker hele dagen, søger V-F Frimærkeauktioner en ny medarbejder, se annonce i Frimærkesamleren nr. 3. 2017 der er i trykken nu.

16. april 3. mandag bytte og specialgrupper.

Mandag den 16. april holdes møde i FFF aftenklub, med bytte og møde i specialgrupperne.  (3. sal lukket denne aften).

Tysklandgruppen holder møde i kantinen på 1. sal

Interesserede mødes i Stålstik og Grønlandsgruppen, mødes på 2. sal.

Åben byttedag for alle, på 2. sal.

Dørene åbnes kl. 18:30 og gæster er velkomne

9. april afholder FFF aftenklub møde

Mandag den 9. april holder FFF aftenklub møde med bytte, foredrag og auktion.

Flemming Petersen vil fortælle om “Dansk Vestindien” som et spændende samleområde, med et væld af muligheder for at skabe sin egen unikke samling.

Aftenen afsluttes med en auktion.

Dørene åbnes kl. 18:30 og gæster er velkomne.

26. Marts afholder FFF sin årlige generalforsamling.

Mandag den 26. marts 2018 afholder FFF sin årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen begynder kl. 19:30.

Regnskab ligger under  “om FFF”  og bestyrelse/vedtægter.

Mød frem og giv din mening tilkende, også omkring den fremtidige udvikleng af FFF.

Dørene åbnes kl. 18:30

Bestyrelsen

Indkaldelse:

I h.t. vedtægternes §9 a. indkaldes hermed til Generalforsamling i Frederiksberg Frimærke Forening.

Mandag d. 26. marts 2018, kl. 19.30 i foreningens lokaler,

VOC, Gl. Jernbanevej 25, 3.sal 2500 Valby.

med flg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Aflæggelse af regnskab for 2017.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent for 2019.
 7. Valg til bestyrelsen, på valg er:
  –         Johnny Speich, modtager genvalg.         
  –         Martin Christiansen, modtager ikke genvalg
  –         Preben Jørgensen, modtager genvalg

Finn Bjerregaard, valgt for 2 år i 2017, udtræder af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at Lars Fog Stokbæk vælges for 2 år, og at Thomas Gerstrup vælges for 1 år.

 1. Valg af 1 bestyrelsessuppleant. På valg er
  • Steinar Hansen, modtager genvalg
 2. Valg af 1 revisor, på valg er:
  • Thomas Gerstrup
 3. Valg af 1 revisorsuppleant, på valg er
  –          Flemming Jensen 
 4. Eventuelt

I h.t. vedtægternes §9 d. har kun medlemmer som har betalt kontingent inden udgangen af februar måned tale- og stemmeret på generalforsamlingen

Bestyrelsen