18. september åben byttedag mv.

Mandag den 18. september er der åben byttedag og Tysklandgruppen holder møde.

Tysklandsgruppen holder møde: Mandag den 18. september kl. 19,00 på 1. sal i VOC centret.Holger Vilstrup præsenterer og forklarer om “Tysk besættelse af Vesteuropa under 2. verdenskrig”. Medbring gerne selv materiale fra området. Ifølge formanden vil det være mulighed for at “plukke” i rigtig godt Tysklands materiale, som klubben har fået indleveret.

Dørene åbnes kl. 18:30 og gæster er velkomne.

 

7. og 11. september.

Torsdag den 7. september holder FFF dagklub møde fra kl. 12:15.

Mandag den 11. september holder vi møde i FFF aftenklub, med bytte foredrag og auktion.
Holger Vilstrup holder foredrag med temaet “Postale forhold i Østeuropa under 2. verdenskrig”.

Aftenen afsluttes med auktion med ca. 50 lot.

Dørene åbnes kl. 18:30 og gæster er velkomne.

4. september FFF mandag aftenklub holder møde

FFF starter op i Aftenklubben igen den mandag den 4. september 2017.
På første møde er der orientering om efterårets aktiviteter og program.
Medlemmerne opfordres til at medbringe sommerens fund, og fortælle lidt om dette.
Aftenen afsluttes med auktion.
Dørene åbnes kl. 18:30 og gæster er velkomne.

Dagklubbens møder er flyttet til torsdage:

7. og 21 september.
5. og 19 oktober.
2.16. og 30 november
14. december.
21. december afholdes julefrokost.

 

 

FFF Dagklub

FFF,s Dagklub er aktiv i sommervarmen.

Program for 2. halvår 2017:

2017 efterårsprogram: Vi mødes i Dagklubben følgende torsdage kl. 12:15 til ca. 15:00.
Vi mødes og bytter i hyggeligt selskab, og der afsluttes med en auktion. Der er kaffe og hjemmebag til enhedspris kr. 5,-

27. Juli
10. august.
24. august.
7. september.
21. september.
5. oktober.
19. oktober.
2. november.
16. november.
30. november
14. december.
21. december. (juleafslutning)

Svar fra Skanfil Auktioner

Efter vores advarsel, den 2. juni, om forsøg på salg af privat fremstillede Thule nytryksark på Skanfil Auktioner, har vi fået oplyst at der er sket en beklagelig fejl ved beskrivelse og salg af disse ark.
Da indleverer af disse lot, kan være uvidende om fremkomsten af disse ark, har FFF tilbudt at bidrage med en korrekt beskrivelse af disse lot, der udelukkende er fremstillet for egen vindings skyld, til skade for Røde Kors og samlerne.

Auktioner

Auktionsnyt – advarsel til vore medlemmer.

Sælger:  Skanfil Auktioner.

FFF har fået en del henvendelser omkring fortsat salg af privat fremstillet makulatur til Thule mærkerne fra Grønland, omtalt i Frimærkesamleren nr. 2016-6, og tidligere samme år i Carl Aage Møller “sagen”, hvor Bruun Rasmussen returnerede samme type materiale da de ikke ønskede at lægge navn til denne form for hvidvaskning.

Beskrivelsen af materialet er ikke korrekt.

Mærkerne har følgende lot. numre:

1704297 startpris  kr. 1.000,-
1704299 startpris  kr. 1.800,-
1704046 startpris  kr. 1.800,-
1691398 startpris  kr.    500,-
1703741 startpris  kr. 1.800,-
1704049 startpris  kr. 1.500,-