Året 2017 går på hæld

Mandag den 4. december afholdt aftenklubben juleafslutning med banko spil mv.

Kaffe og kage kostede 30 kr. og tilmelding med billet var nødvendigt, da der blev solgt 96 billetter, og salen blev fyldt.

Dagklubben afholder juleafslutning den 14. december, hvor der ligeledes skal ske en tilmelding.

Aftenklubben starter igen den 8. januar, hvor DFF’s formand Niels Kristian Hansen er årets gæst  med temaet ” fremtiden for dansk filateli og DFF,s rolle i denne udvikling”? 

Bestyrelsen takker for året der er gået og ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.

Foto viser en del af de forventningsfulde gæster til juleafslutningen.

Frimærke,Brev & Postkort messe 2017

Frimærke, Brev & Postkort messe 2017.

Sólrun & Lars Løkke Rasmussen var gæster på messen, og billedet er taget ved Post Greenlands stand.        ´Royal Press Photo/Chris Christophersen´.

Frimærke, Brev & Postkort messe 2017 blev afholdt i nye omgivelser på Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København V.
Afviklingen af messe/udstilling forløb pænt med et flot antal gæster, og et rimeligt salg når det det tages i betragtning at Nordia i Vejle var afholdt 14 dage før og der blev afviklet 2 andre DFF arrangementer samme weekend.
Der blev vist en række propaganda samlinger, med mest vægt på en seperat Dansk Vestindien udstilling, hvor 8 DVI samlere viste det bedste fra deres samlinger, i montre, på væghængte postere samt i udstillings rammer.
Noget usædvanligt var der begge dage kø ved børne tag/selv bordet.
Vores annoncering  for messen var via øget annoncering i lokalbladene i København også rettet mod nye samlere, hvilket gav flere medlemmer til FFF samt større salg og nye abonnenter til standholderne med disse produkter. Et af postvæsnerne oplyste at de havde et meget flot salg og fik mange nye “faste” abonnenter.
En stor tak til alle der har bidraget  til et vellykket arrangement.
Arrangørerne ser nu på muligheden for, på dette sted,  at fastholde og udbygge den årlige frimærkemesse/udstilling, til gavn og glæde for vores fælles hobby.

4. september FFF mandag aftenklub holder møde

FFF starter op i Aftenklubben igen den mandag den 4. september 2017.
På første møde er der orientering om efterårets aktiviteter og program.
Medlemmerne opfordres til at medbringe sommerens fund, og fortælle lidt om dette.
Aftenen afsluttes med auktion.
Dørene åbnes kl. 18:30 og gæster er velkomne.

Dagklubbens møder er flyttet til torsdage:

7. og 21 september.
5. og 19 oktober.
2.16. og 30 november
14. december.
21. december afholdes julefrokost.

 

 

FFF Dagklub

FFF,s Dagklub er aktiv i sommervarmen.

Program for 2. halvår 2017:

2017 efterårsprogram: Vi mødes i Dagklubben følgende torsdage kl. 12:15 til ca. 15:00.
Vi mødes og bytter i hyggeligt selskab, og der afsluttes med en auktion. Der er kaffe og hjemmebag til enhedspris kr. 5,-

27. Juli
10. august.
24. august.
7. september.
21. september.
5. oktober.
19. oktober.
2. november.
16. november.
30. november
14. december.
21. december. (juleafslutning)

Svar fra Skanfil Auktioner

Efter vores advarsel, den 2. juni, om forsøg på salg af privat fremstillede Thule nytryksark på Skanfil Auktioner, har vi fået oplyst at der er sket en beklagelig fejl ved beskrivelse og salg af disse ark.
Da indleverer af disse lot, kan være uvidende om fremkomsten af disse ark, har FFF tilbudt at bidrage med en korrekt beskrivelse af disse lot, der udelukkende er fremstillet for egen vindings skyld, til skade for Røde Kors og samlerne.

Auktioner

Auktionsnyt – advarsel til vore medlemmer.

Sælger:  Skanfil Auktioner.

FFF har fået en del henvendelser omkring fortsat salg af privat fremstillet makulatur til Thule mærkerne fra Grønland, omtalt i Frimærkesamleren nr. 2016-6, og tidligere samme år i Carl Aage Møller “sagen”, hvor Bruun Rasmussen returnerede samme type materiale da de ikke ønskede at lægge navn til denne form for hvidvaskning.

Beskrivelsen af materialet er ikke korrekt.

Mærkerne har følgende lot. numre:

1704297 startpris  kr. 1.000,-
1704299 startpris  kr. 1.800,-
1704046 startpris  kr. 1.800,-
1691398 startpris  kr.    500,-
1703741 startpris  kr. 1.800,-
1704049 startpris  kr. 1.500,-

 

 

 

 

 

 

Torsdag den 18. maj holder FFF dagklub møde

Nye mødedage er på torsdage.

Torsdag den 18 . maj holder FFF dagklub møde fra kl. 12:15 til ca. kl. 15:00.

Vi mødes og bytter og der vil være en lille auktion med spændende materiale fra nær og fjern. Der vil være hygge og samvær, med mulighed for kaffe og hjemmebag.

Gæster er velkomne på VOC Gl. Jernbanevej 25, 2. sal, 2500 Valby

Møderækken fortsætter den 1. 15. og 29 juni.

8. juni afholdes en sommerfrokost, mod tilmelding og betaling af kr. 25.

1. maj FFF Dag & Aftenklub holder møde

Mandag den 1. maj afholder FFF dagklub møde fra kl. 12:30, hvor vi kan bytte, byde på auktion, og nye en kop kaffe med hjemmebag i kammeratlig samvær.

19:30 FFF aftenklub afslutter møderækken, med evaluering af de afholdte aktiviteter, foredrag, kurser mv. og en oversigt over efterårets foredrag og aktiviteter.

Vi starter med spisning kl. 18:30, deltagerpris kr. 30,- for 3 stykker smørrebrød og en øl (tilmelding senest søndag den 30. april)

Dørene åbnes kl. 18:30 og gæster er velkomne..