27. marts afholdes FFF generalforsamling

Den 27 marts afholder FFF sin årlige generalforsamling, mød frem og deltag i den fortsatte positive udviklingen af vores forening.

FFF generalforsamling 2017. 

I ht. til § 9 i foreningens vedtægter, indkaldes til ordinær
generalforsamling, mandag den 27. marts i VOC på Gammel
Jernbanegade 25, 2500 Valby.
 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Aflæggelse af regnskab for året 2016.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg til bestyrelsen i h. t. vedtægterne.
  Formand, Flemming Petersen er på valg.
  3 bestyrelsesmedlemmer er på valg,
  Finn Bjerregaard, Per Fæster
  Sørensen, og Lars Boel-Kjær.
 8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
  Charlotte Hohenhaus er på valg.
 9. Valg af 1 revisor.
  Willy Schwaner er på valg
 10. Valg af 1 revisorsuppleant.
  Flemming Jensen valgt til 2018.
 11. Eventuelt

d) Tale- og stemmeret på generalforsamlingen
har kun medlemmer, der har betalt kontingent
inden udgangen af februar måned.

 

FFF 2016 årsregnskabet

FFF kan igen i år fremlægge et godt årsregnskab på årets generalforsamling den 27. marts 2017. Et samlet driftsoverskud på kr. 14.824,- og kapitalindkomst på kr. 94.292,- giver et samlet overskud på kr. 109.116,-  og en egenkapital på kr. 1.312.513,-.
Tak til alle der har bidraget til dette resultat.

2016 FFF årsregnskab 001

2016 FFF årsregnskab 002

16. Januar, møde i FFF Dag og Aftenklub.

Mandag den 16. januar.

Dagklub:

12:30. Mandag den 16. januar mødes vi i dagklubben, på 2 sal.
Bytte, auktioner, kaffe med hjemmebag i kammeratligt samvær.

I aftenklubben har vi en åben bytteaften hvor alle er velkomne.
FFF har fået indleveret en yderst interessant temasamling fra 1950 erne,
visende oldtids fund i alle afskygninger, men flot beskrevet af en historie kender.
Er du interesseret så kom og giv et bud et bud???

Tysklandgruppen mødes:

Samlere af danske stålstikmærker og Grønland, får hermed en særlig invitation til at møde frem.

Dørene åbnes kl: 18:30

9. Januar, mandag FFF Aftenklub holder møde

Mandag den 9. januar starter vi på et nyt år, med bytte  “årets gæst” samt en auktion.

Efter åbningen kl. 19:30 vil årets gæst “den nye frimærkechef hos Bruun Rasmussen Frimærker – Christian Grundtvig” fortælle om auktionshuset og de nye ændringer der er foretaget mv.

Dørene åbnes kl. 18:30 og gæster er velkomne.

Glædelig Jul & godt Nytår 2016/17

Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer en glædelig Jul samt et godt Nytår.

Tak til alle for året der gik, og den flotte afslutning på året.

Aftenklubben sluttede med årets bankospil den 5. december, og alle borde og stole var besat, inden vi startede aftenen med en julesang.
Tysklandgruppen havde afslutning ude hos Christie Stamps den 13. december, det blev en hyggelig eftermiddag, med en blanding af æbleskiver og tyske frimærker.
Dagklubben, der er i vokse alderen, afsluttede med et stort tag selv bord den 19. december, der måtte afholdes i det store lokale på 3. sal.

Vi ses igen i 2017.

Dagklub den 2. januar
Aftenklub 9. januar.
Tysklandsgruppen 16. januar.