Kursus/Skole

  • Filateliens Hus er beliggende på Roskildevej 324 i Tåstrup
  • FFF arrangere skole og kurser i disse lokaler.
  • Skole/Kursus aktiviteter er afsluttet for sæson 2013/14.
  • Se under Filateliens Hus, Kurser mv.

 

Filateliens Hus 2013/14

FFF byder velkommen til en ny kursus sæson 2013/14, med opstart den 23. november.

Filateliens Hus 2014

Kurser afholdes i Filateliens Hus Roskildevej 324 Tåstrup

Kursusprogram for sæson 2013/14

 Af/ Finn Bjerregaard, Johnny Speich og Flemming Petersen

NÆSTE MØDEDATO ER DEN       26. april 2014.

 09:30 – 10:00.  Fælles morgenkaffe med brød.

10:00 – 10:15.  Evaluering fra sidst – særlige julemærker – samle sammen? eller           opbygge en samling?

10:15 –  11:15.  Foredrag om Rusland/Sovjetunionen m/m. af Flemming Clausen.

11:20 – 12:00.  Hvilke kataloger bruger vi? Hvad kan vi bruge gamle auktionskataloger til? Hvordan kommer vi i  gang med at bytte? Hvor kan jeg købe de frimærker jeg mangler, og hvad skal jeg betale i forhold til Katalogprisen?

12:00 – 13:30.  Frokostpause bytte mv. (tag noget byttemateriale med)

13:30 – 14:45.  Gruppearbejde, herunder klargøring, opsætning, tilskæring af klemlommer, evt. pap, design af side mv. ved brug af egne frimærker. Tag nogle frimærker mv. med, der vil være klemlommer testudstyr  mv.  til rådighed.

14:45 – 15:00    Kaffepause

14:20 – 15:45    Gruppearbejde fortsat, inkl. design og tekstning af plancher mv.    

15:45 – 16:00.  Evaluering. Finn Bjerregaard

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Frokost er inkluderet i næste kursusdag, hører vi ikke nærmere bestilles samme smørebrød som sidst?

Kontakt Finn Bjerregaard på tlf. 41989681 eller Flemming Petersen på tlf. 44443412.

Af/ Finn Bjerregaard, Johnny Speich og Flemming Petersen

 

 


 

22. februar 2014.

 09:30 – 10:00. Fælles morgenkaffe med brød.

10:00 – 10:15.  ››Danske kvadrater‹‹ Hvad lærte vi sidst???

10:15 –  11:00   At samle et tema. Foredrag omkring Det Nordiske samarbejde vist med                               frimærker, breve og postkort.  Flemming Petersen

11:05 – 12:00.   Lars Fog Stokbæk fortæller og viser hvordan han opbygger og tekster sin                            flotte samling.

12:00 – 13:30.  Frokostpause bytte mv. (tag noget med)

13:30 – 14:00.  Vi ser på jeres medbragte frimærker, som er svære at finde i kataloger mv.                           tag nogle med.                 Johnny Speich                                                     

14:05 – 14:20.  Hvordan tekster vi vore plancher og frimærker bedst muligt? Johnny                                       Speich

14:20 – 15:45.  Gruppearbejde opsætning, frimærker og breve med klemlommer og                                     fotohjørner. Design og tekstning af plancher mv. Tag evt. eget materiale                               med.

15:45 – 16:00.  Evaluering. Finn Bjerregaard


 

23. November 2013.

09:30 – 10:00  Fælles morgenkaffe med brød

10:00 – 12:00   ›› Danske frimærker med overtryk‹‹  ved  Johnny Speich

Årsagen til fremkomst af overtrykkene.

Typer og varianter.

Runde tårn provisorie.

Litteratur.

Kendetegn ved forfalskninger.

Færøernes provisorier.  Flemming Petersen

Grønlands provisorier.  Flemming Petersen

DVIs provisorier           Johnny Speich

Islands provisorier.       Flemming Petersen

12:00 – 13:30  Frokostpause bytte mv.

13:30 – 15:45    ››Den glade samler?‹‹

                         Frimærkebytte og bytteforhold.

Gruppearbejde. Byt, køb, sælg og luk huller i din samling?

Køb, pris, kvalitet og værdi.

Opsætning.

15:45 – 16:00  Evaluering


 

25. Januar 2014.

09:30 – 10:00  Fælles morgenkaffe med brød.

10:00 – 12:00  ››Danske kvadrater‹‹     ved Jan Helding.

Basis gennemgang af de første danske frimærker.

Tryk og farvekendetegn.

Annulleringsstempler og brugsperioder.

Kvalitet, pris rensning af mærker

Privattakning (1270 Oldenburg)

Varianter, breve mv.

Gruppearbejde ››lær de danske skillingsmærker at kende‹‹.

12:00 – 13:30  Frokostpause bytte mv.

13:30 – 15:45  ››Opsætning af frimærker og breve‹‹.

Gruppearbejde

15:45 – 16:00  Evaluering

Kurset fortsætte på følgende datoer:

  • 22. Marts 2014. ››     Program afventer
  • 26. April 2014. ››      Program afventer

Pris for deltagelse er kr. 400,- for alle 5 lørdage, hvori indgår fælles morgenbord.

Beløb indsættes på konto 5023 – 0001032157