17. september, møder i aftenklubben

FFF afholder møder i aftenklubben, hvor der er åben byttedag mv.

Tyskland gruppen mødes, hvor Holger Vilstrup vil fortælle om Michel`s nye prisfastsættelsessystem.

Nordatlant gruppen mødes, hvor vi bl.a. gennemgår på nyt indenfor Amerikanerudgaven.

Stålstikgruppen mødes.

Estland gruppen mødes.

Dørene åbnes kl. 18:30, og møder begynder off. kl. 19:30
Gæster er velkomne

                                             Sæt allerede nu “X” i kalenderen