Valby Kulturdage

Fredag den 2. og lørdag den 3. september.

FFF deltager med en pr. stand under “Valby Kulturdage”.

Mød frem og oplev dette store flotte arrangement, og kik ind på FFF,s stand der ligger på Valby Langgade 44-56.  

Fredag 10.00 – 19:00  og Lørdag 10:00 til 19:00

Se hele programmet på  www.valbylokaludvalg.kk.dk

5. september FFF Dag- & Aftenklub

Bestyrelsen glæder sig til at se jer igen mandag den 5. september. 

13:00 til 16:00, vi mødes i dagklubben for at finde nye ting til samlingen, hjælpe andre, deltage i auktionen, samt nye en kop kaffe med hjemmebag.

19:30 til 21:30, vi mødes i FFF Aftenklub, for at finde nye ting til samlingen, hjælpe andre og fortælle om sommerens fund. Aftenen starter med en nyheds orientering og afsluttes med Martins auktion.

Gæster er velkomne

Dørene åbnes kl. 18:30

Mandags Dagklub

FFF – Dagklub

På baggrund af en stor interesse for vores dagklub, har vi besluttet at fortsætte den aktivitet igennem sommeren, på VOC GL. Jernbanevej 25 2. sal i Valby.

Mødetidspunkt  kl. 12:15 til 15:00.

Mødedage:

23/5 – 6/6 – 20/6 – 18/7 – 1/8 – og 5/9.

Kontaktperson Steinar Hansen tofteryd@hotmail.com el. 30250142

 

 

 

11. april, FFF Aftenklub holder møde

Mandag den 11. april afholder FFF Aftenklub møde med bytte, foredrag og auktion.

Flemming Petersen vil fortælle om Færøerne fra 1888 til 1922, og vil komme ind på generelle regler for postforsendelser, UPU,  skibspost, takster, postal befordring og privatbefordring af breve og pakker.

Dørene åbnes kl. 18:30

Gæster er velkomne.

4. april, Dag & Aftenklub holder møder

Mandag den 4. april afholder FFF Dagklub møde fra kl. 13:00
Der er bytte, auktion samt kaffe og kage.

Mandag den 4. april afholder FFF Aftenklub møde med bytte, foredrag og auktion.

Finn Bjerregaard vil komme og fortælle om “Når frimærket bærer budskabet”. Udgivelser fra Nord Vietnan og Viet Cong 1965-75.

Dørene åbnes kl. 18:30

Gæster er velkomne.

21. marts. FFF – Dag- & Aftenklub holder møde

Mandag den 21. marts.

I dagklubben mødes vi kl. 13:00, til bytte, kaffe med kage og en frimærkeauktion.

Mandag aften åbnes dørene kl. 18:30.

Der er åben bytteaften.

FFF – Tysklandsgruppen holder møde med temaet “Germania frimærkerne” fra år 1900 -”

FFF – Stålstikgruppen mødes.

Samler du Færøerne-Island-Grønland og DVI, kan du også møde ligesindede med henblik på at udveksle viden og udbygge din samling.

Gæster er velkomne.

Mandag den 14. marts FFF – generalforsamling

FFF afholder årets generalforsamling mandag den 14. marts kl. 19:30.

Dagsorden

FFF Generalforsamling 2016

I henhold til §9 i foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, mandag d. 14. marts kl.19.30 i vores mødelokale, VOC, Gl .Jernbanevej 25, 4300 Valby.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Aflæggelse af regnskab for 2015.  Se regnskab årsregnskab 2015
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent for 2017.
 7. Valg til bestyrelsen: (på valg)
  –          Poul Høj
  –          Martin Christiansen
  –          Johnny Speich
  –          Preben Jørgensen
  –          Lars Boel- Kjær
 8. Valg af 1 bestyrelsessuppleanter.
 9. Valg af 1 revisor; (på valg)
 10. Valg af 1 revisorsuppleant.
  –            Flemming Jensen valgt til 2016
 1. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 9 være formanden i hænde senest den 15. januar.

Bestyrelsen

7. marts FFF Dag & Aftenklub holder møder

Vi mødes i FFF dagklub kl. 13:00, til bytte, auktion mv. samt Steinars hjemmebagte kage til kaffen.

Mandag aften den 7. marts fejrer FFF sin 81 års fødselsdag, hvor vi. bl.a. har indbudt 20 personer der kan fejre 25-40 eller 50 års medlemsskab.
Der vil blive serveret kaffe med brød.

Mødet starter kl. 19:30 på 4. sal i VOC bygningen Gammel Jernbanevej 25, Valby. Hovedindgangen benyttes, samt elevator til øverste etage.

Gæster er velkomne

Dørene åbnes kl. 18:30