17. september, møder i aftenklubben

FFF afholder møder i aftenklubben, hvor der er åben byttedag mv.

Tyskland gruppen mødes, hvor Holger Vilstrup vil fortælle om Michel`s nye prisfastsættelsessystem.

Nordatlant gruppen mødes, hvor vi bl.a. gennemgår på nyt indenfor Amerikanerudgaven.

Stålstikgruppen mødes.

Estland gruppen mødes.

Dørene åbnes kl. 18:30, og møder begynder off. kl. 19:30
Gæster er velkomne

                                             Sæt allerede nu “X” i kalenderen

Mandag 10 september holder aftenklubben møde

Mandag den 10. september holder aftenklubben møde med bytte, foredrag. Den normale auktion efter foredraget kan nu benyttes til bytte og anden social samvær.

Johnny Speich vil fortælle om de tyske kolonier. (1. del)

Aftenen vil være uden den traditionelle auktion, med mere tid til bytte og samvær.

Dørene åbnes kl. 18:30 og gæster er velkomne.

FFF- Auktioner nyt.

Nyhed:

Preben Jørgensen overtager FFF auktionerne efter Martin Christiansen.

Der afholdes kun auktion på første mødeaftenen i hver måned, og lot sælges ikke under limit prisen.

Kontakt:

Tlf. 23833110 el. mail. scanshow@email.dk

Har du /I noget som kan bruges på vores auktioner, ring eller send en mail.

Vi har plads til mange lots den første mødeaften.

FFF dagklub holder ikke sommerferie.

FFF aftenklub har holdt sit sidste møde i forårssæsonen, og bestyrelsen ønsker alle en god sommer.

FFF Tysklandgruppen mødes 14. juni kl. 19:00 Bernhard Bangs Allé 24 i kælderen.

FFF Dagklub fortsætter med sommer møder kl. 13:00 til 15:00 følgende dage:

31. maj.
7. juni sommerfrokost tilmelding og mod en mindre betaling.

14.juni.

21. juni.

28. juni.

2. august.

6. august.

30. august.


Går du med tanker om at arbejde med frimærker hele dagen, søger V-F Frimærkeauktioner en ny medarbejder, se annonce i Frimærkesamleren nr. 3. 2017 der er i trykken nu.

Mandag den 30. april FFF aftenklub.

Mandag den 30 april holder FFF aftenklub møde.

Årets klubkonkurrence afvikles med et imponerende antal medlemmer der har taget udfordringen op og lavet et en samling på 15 plancher svarende til en ramme.

Preben Jørgensen har modtaget 16 tilmeldinger.

Der vil være mulighed for at give en kort orientering om sin samling.

Preben Jørgensen vil sammen med de fremmødte prøve på retfærdigvis at uddele nogle præmier til udstillerne.

Aftenen afsluttes med en auktion.

Dørene åbnes kl. 18:30 og gæster er velkomne.

23. april mandag aftens møde

Mandag aften den 23 april afholdes møde i aftenklubben.

Der vil være bytte, et par småindlæg samt auktion.

Kaj Kvisgaard vil agitere for at vi bliver bedre til at bytte.
Martin Christiansen vil fortælle lidt om plantager i DVI.
Flemming Petersen vil fortælle lidt om DVI Chr. X udgaven.

Aftenen afsluttes med en auktion

Gæster er velkomne.

16. april 3. mandag bytte og specialgrupper.

Mandag den 16. april holdes møde i FFF aftenklub, med bytte og møde i specialgrupperne.  (3. sal lukket denne aften).

Tysklandgruppen holder møde i kantinen på 1. sal

Interesserede mødes i Stålstik og Grønlandsgruppen, mødes på 2. sal.

Åben byttedag for alle, på 2. sal.

Dørene åbnes kl. 18:30 og gæster er velkomne